BAG

BGT

BRK

KRT

WION

Basisregistratie 

Adressen en 

Gebouwen

Basisregistratie

Grootschalige

Topografie

Basis

Registratie

Kadaster

Kern

Registratie

Topografie

Wet

Informatie-uitwisseling

Ondergrondse

Netten